Cập nhật lần cuối: ngày 08 tháng 1 năm 2024

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng dịch vụ và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ Bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản là một tài khoản duy nhất được tạo để bạn truy cập dịch vụ hoặc các phần dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty liên kết  có nghĩa là một thực thể có quyền kiểm soát được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lãi vốn cổ phần hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác .
 • Công ty  (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến YTconvert.app, New York.
 • Cookie  là các tệp nhỏ được một trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó cùng với nhiều mục đích sử dụng.
 • Quốc gia  đề cập đến: New York, Hoa Kỳ.
 • Thiết bị  có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu cá nhân  là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng.
 • Dịch vụ  đề cập đến trang web.
 • Nhà cung cấp dịch vụ là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được công ty thuê để hỗ trợ dịch vụ, cung cấp dịch vụ thay mặt công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ công ty phân tích cách sử dụng dịch vụ.
 • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web hoặc trang web mạng xã hội nào mà qua đó người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng  đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).
 • Trang web  đề cập đến YTconvert.app, có thể truy cập từ  https://www.ytconvert.app/
 • Bạn  có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, nếu có.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng dịch vụ.

Advertisement

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, ngày và giờ Bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, điện thoại di động của Bạn hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

Công ty cho phép Bạn tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng dịch vụ thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba sau:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Nếu Bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email của bạn, hoạt động của bạn , hoặc Danh sách liên hệ của bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với Công ty thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn. Nếu Bạn chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân đó trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác, Bạn sẽ cấp cho Công ty quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi , bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng dịch vụ đó.
 • Để quản lý tài khoản của bạn:  để quản lý việc đăng ký của bạn với tư cách là người dùng dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của dịch vụ dành cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng:  việc phát triển, tuân thủ và cam kết hợp đồng mua sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua dịch vụ.
 • Để liên hệ với Bạn:  Để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc mang tính thông tin liên quan đến chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm cả các bản cập nhật bảo mật , khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc thực hiện của họ.
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm bạn đã mua hoặc hỏi trừ khi bạn chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của Bạn:  Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Bạn đối với Chúng tôi.
 • Đối với chuyển nhượng kinh doanh:  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc toàn bộ tài sản của Chúng tôi, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân do Chúng tôi lưu giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số tài sản được chuyển giao.
 • Cho các mục đích khác : Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo cũng như đánh giá và cải thiện dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc của công chúng
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng Con Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Nếu Chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn cần có sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật về dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Scroll to Top