Huling na-update: Enero 08, 2024

Advertisement

Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na kung sila ay lilitaw sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito:

  • Ang ibig sabihin ng kaakibat  ay isang entity na kumokontrol ay kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang “kontrol” ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, interes sa equity, o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala .
  • Ang bansa  ay tumutukoy sa: New York, United States.
  • Ang kumpanya  (tinukoy bilang alinman sa “ang Kumpanya,” “Kami,” “Kami,” o “Amin” sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa YTconvert, New York.
  • Ang ibig sabihin ng device  ay anumang device na maaaring ma-access ang serbisyo, gaya ng computer, cellphone, o digital tablet.
  • Ang serbisyo  ay tumutukoy sa website.
  • Ang Mga Tuntunin at Kundisyon  (tinukoy din bilang “Mga Tuntunin”) ay nangangahulugang ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na bumubuo sa buong Kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng serbisyo.
  • Ang ibig sabihin ng Third-party Social Media Service  ay anumang mga serbisyo o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, produkto, o serbisyo) na ibinigay ng isang third party na maaaring ipakita, isama, o gawing available ng serbisyo.
  • Ang website  ay tumutukoy sa YTconvert, naa-access mula sa  https://www.ytconvert.app/
  • Ang ibig mong  sabihin ay ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng serbisyo o ng kumpanya o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang serbisyo, kung naaangkop.

Pagkilala

Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng serbisyong ito at ang Kasunduan na nagpapatakbo sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga user tungkol sa paggamit ng serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng serbisyo ay nakakondisyon sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng bisita, user, at iba pang nag-a-access o gumagamit ng serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng serbisyo, sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa alinmang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaaring hindi Mo ma-access ang serbisyo.

Kinakatawan mo na ikaw ay higit sa edad na 18. Hindi pinapayagan ng kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng serbisyo ay nakakondisyon din sa iyong pagtanggap at pagsunod sa patakaran sa privacy ng kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Privacy ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit Mo ang Aplikasyon o ang Website at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano Ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang Aming Patakaran sa Pagkapribado bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na website o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng kumpanya.

Ang kumpanya ay walang kontrol sa at walang pananagutan para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang mga third-party na website o serbisyo. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ang kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, mga kalakal, o mga serbisyong magagamit. sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Lubos naming ipinapayo sa Iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga third-party na website o serbisyo na binibisita Mo.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang Iyong pag-access, nang walang paunang abiso o pananagutan, sa anumang dahilan, kasama nang walang limitasyon kung nilabag Mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Sa pagwawakas, ang iyong karapatang gamitin ang serbisyo ay titigil kaagad.

“AS IS” at “AS AVAILABLE” Disclaimer

Ang serbisyo ay ibinibigay sa Iyo “AS IS” at “AS AVAILABLE” at kasama ang lahat ng mga pagkakamali at mga depekto nang walang anumang uri ng warranty. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang kumpanya, sa sarili nitong ngalan at sa ngalan ng mga Affiliate nito at ng kani-kanilang mga tagapaglisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, ipinahayag man, ipinahiwatig, ayon sa batas o iba pa, patungkol sa serbisyo, kabilang ang lahat ng ipinahiwatig na mga warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag, at mga warranty na maaaring lumabas sa kurso ng pakikitungo, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakalan. Nang walang limitasyon sa nabanggit, ang kumpanya ay hindi nagbibigay ng warranty o pagsasagawa at hindi gumagawa ng anumang representasyon ng anumang uri na ang serbisyo ay makakatugon sa Iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang nilalayong mga resulta, maging tugma o gumagana sa anumang iba pang software, application, system, o serbisyo, gumagana. nang walang pagkaantala, matugunan ang anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan o maging walang error o na anumang mga error o depekto ay maaari o maitama.

Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang kumpanya o alinman sa mga provider ng kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng serbisyo, o ang impormasyon, nilalaman, at mga materyales o produkto kasama doon; (ii) na ang serbisyo ay hindi maaantala o walang error; (iii) tungkol sa katumpakan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng serbisyo; o (iv) na ang serbisyo, ang mga server nito, ang nilalaman, o mga email na ipinadala mula sa o sa ngalan ng kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, worm, malware, timebomb o iba pang nakakapinsalang bahagi.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng ilang partikular na uri ng mga warranty o limitasyon sa mga naaangkop na karapatan ayon sa batas ng isang consumer, kaya maaaring hindi nalalapat sa Iyo ang ilan o lahat ng mga pagbubukod at limitasyon sa itaas. Ngunit sa ganoong kaso, ang mga pagbubukod at limitasyon na itinakda sa seksyong ito ay dapat ilapat sa pinakamalaking lawak na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Namamahalang batas

Ang mga batas ng bansa, hindi kasama ang mga salungat nito sa mga tuntunin ng batas, ay mamamahala sa Mga Tuntuning ito at sa Iyong paggamit ng Serbisyo. Ang iyong paggamit ng Application ay maaari ding sumailalim sa iba pang lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas.

Resolusyon sa Mga Di-pagkakasundo

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin o hindi pagkakaunawaan tungkol sa Serbisyo, sumasang-ayon ka na subukan munang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang impormal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kumpanya.

Para sa mga User ng European Union (EU).

Kung ikaw ay isang consumer ng European Union, makikinabang ka sa anumang mandatoryong probisyon ng batas ng bansa kung saan Ikaw ay naninirahan.

Legal na Pagsunod ng Estados Unidos

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) Hindi ka matatagpuan sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng Estados Unidos o itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang bansang “sumusuporta sa terorista”, at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido ng gobyerno ng Estados Unidos.

Severability at Waiver

Pagkahihiwalay

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad o hindi wasto, ang naturang probisyon ay babaguhin at bibigyang-kahulugan upang maisakatuparan ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamaraming lawak na posible sa ilalim ng naaangkop na batas, at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy sa buong puwersa at bisa.

Waiver

Maliban kung itinatadhana dito, ang kabiguan na gamitin ang isang karapatan o ang pag-atas sa pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang ganoong karapatan o nangangailangan ng ganoong pagganap sa anumang oras pagkatapos noon, o ang pagwawaksi ng isang paglabag ay hindi dapat bubuo ng isang waiver ng anumang kasunod na paglabag.

Pagsasalin Interpretasyon

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maaaring naisalin kung ginawa Namin ang mga ito na magagamit sa Iyo sa aming serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang orihinal na teksto sa Ingles ay mananaig sa kaso ng isang hindi pagkakaunawaan.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Inilalaan namin ang karapatan, sa Aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon, gagawa kami ng mga makatwirang pagsisikap na magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang bagong tuntunin na magkakabisa. Kung ano ang bumubuo sa isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa Aming sariling pagpapasya.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa Aming Serbisyo pagkatapos na maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka na sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, sa kabuuan o sa bahagi, mangyaring ihinto ang paggamit sa website at sa serbisyo.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin:

  • Sa pamamagitan ng email: marketing.ytconvert@gmail.com
Scroll to Top